Oferta

Proces projektowania

Kwiaty i Rabaty
Image

1Wstępna
konsultacja

Obejmuje wizytę w ogrodzie w celu omówienia pomysłów, wymagań i preferencji. Przyjrzę się przestrzeni i omówię jej potencjał oraz wszelkie ograniczenia ogrodu.
Wstępna konsultacja 1
Wstępna konsultacja 2
Badanie i analiza terenu 2
Badanie i analiza terenu 1
Image

2Badanie i analiza terenu

Obejmuje robienie zdjęć, mierzenie terenu i kreślenie granic, wszelkie zmiany poziomu, wszelkie struktury, drzewa i funkcje, które chcesz zachować. Obejmie również analizę gleby i innych czynników fizycznych wpływających na teren. W przypadku większych lub bardziej złożonych terenów może być wymagany profesjonalny geodeta, aby się tego podjąć.
Image

3Projekt
konspektu

Na podstawie uzgodnień z klientem i badania terenu zostanie następnie sporządzony skalowany plan prezentacji nowego projektu i przedstawiony Inwestorowi.
Projekt konspektu 1
Projekt konspektu 2
Oferta łącznik 2
Oferta łącznik 1
Image

4Łącznik

Będę współpracować z Tobą na każdym etapie projektu.
Image

5Oferta

Obejmuje ona koncepcję projektową, plan 2 D (rzut z góry) wybranej koncepcji projektowej, moodboard projektu, wizualizacje 3D, projekt nawierzchni utwardzonych, wymiarowanie projektowanego zagospodarowania, oświetlenie, plan nasadzeń roślin oraz zalecenia pielęgnacyjne.

Jaki jest koszt projektu?
Cena projektu zależy od zakresu projektu oraz wielkości ogrodu. Dla terenu ok 1000 m2, koszty projektu koncepcyjnego będą w granicach 2500-3300 zł. Koszt projektu wykonawczego w pełnym zakresie to między 4500-8500 zł.
Oferta cena projektu 1
Oferta cena projektu 2
W zależności od wariantu, który wybierze Inwestor, koszty są różne a każdy projekt ogrodu jest traktowany indywidualne.
Image